Μερική άρση περιορισμού εξαγωγών υγειονομικού υλικού από τη Τουρκία

Μερική άρση περιορισμού εξαγωγών υγειονομικού υλικού από τη Τουρκία

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.