ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 1/2020 ΑΟΡΤΗΡΩΝ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 1/2020 ΑΟΡΤΗΡΩΝ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Το 32 ΤΥΠ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια ειδών Αορτήρων Τριών (3) σημείων τυφεκίου Μ16Α2-Μ16Α2Μ4, για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ , συνολικού ποσού ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 25 Αυγ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του 32 ΤΥΠ, [Στρδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.» Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ Τ.Κ: 38445, τηλέφ: 24210 86486, 2421086492].

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 25 Αυγ 20 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικοί όροι υπάρχουν στα γραφεία του 32 ΤΥΠ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 07:00 – 14:30, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών. 

Σχετικά Αρχεία: