Ο νέος νόμος 5072/2023 με την υποχρεωτική αποδοχή IRIS πληρωμών και την παράταση «πόθεν έσχες»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις.». Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει εκτός των ρυθμίσεων για τα δάνεια, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την αποδοχή άμεσων πληρωμών IRIS, τους servicers, το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» και τη διάταξη για την παράταση υποβολής «πόθεν έσχες».

Δείτε το νόμο 5072_2023.