Νομοθεσία

Ψηφιακό δελτίο παράδοσης e-CMR – Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια η εισαγωγή του στις μεταφορές εμπορευμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Υφυπουργός Υποδομών και