Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Μετασκευής / Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού, ανακοινώνει την Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Μετασκευής / Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας–Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Ενός (1) Έτους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ