Παράταση χρόνου υποβολής των προσφορών για την 10/24 διακήρυξη διαγωνισμού της ΑΣΔΥ «Θησέας»

Το Τμήμα 3Γ (Τεχνικά Υλικά) της Διεύθυνσης Προμηθειών του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» ενημερώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 10/24 διακήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προετοιμαστούν εγκαίρως για την κατάρτιση των προσφορών τους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ