Παροχή Διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό Υπ’ αρίθμ. 120/20, για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού επι των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης και Ανάσχεσης

ΘΕΜΑ : Διάφορα Θέματα [Παροχή Διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό Υπ’ αρίθμ. 120/20, για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού επι των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης και Ανάσχεσης, [μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης (Ιπτάμενων Οχημάτων)»]

Επισυναπτονται τα σχετικά έγγραφα

Σχετικά Αρχεία: