Παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού από την Ελλάδα προς τη Νήσο Κύπρο και αντιστρόφως της ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

Η Διεύθυνσης Προμηθειών του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει  Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) 2ετούς διάρκειας (με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για δύο επιπλέον έτη) για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού από την Ελλάδα προς τη Νήσο Κύπρο και αντιστρόφως. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ