Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κ.Υ. της 4ης Υ.ΠΕ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ