Παροχή υπηρεσιών ετήσιας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αίματος για εργαστηριακό έλεγχο από τα Κ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στα Κ.Υ. Τούμπας, 25ης Μαρτίου και Καβάλας

Το Τμήμα προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αίματος για εργαστηριακό έλεγχο από τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Υγείας Τούμπας, 25ης Μαρτίου και Καβάλας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ