Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο στρατηγείου του Γ’/ΣΣ-NRCD GR και στους 1ο και 3ο ΒΝΣ Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Προμηθειών, του 4ου Επιτελικού Γραφείου, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο στρατηγείου του Γ’/ΣΣ-NRCD GR και στους 1ο και 3ο ΒΝΣ Θεσσαλονίκης για το έτος 2024. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ