Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 30/2019 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 30/2019 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικό χαρτί – τυπωμένοι φάκελοι για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία: