περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 93/21 Δγσμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σχετικά με την προμήθεια 68.000 κιλών Masterbatch, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ. Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 93/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν. Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 06 Δεκ 21. Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκ 21.

Σχετικά Αρχεία: