Περίληψη συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών)

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών

Επισυναπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά Αρχεία: