ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: