Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την ΕΛΑΣ

To Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών, του Κλάδου Υποστήριξης και Πληροφορικής, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλεται συνημμένα την υπ΄ αριθ. 07/2024από25/04/2024 Διακήρυξη (Α.Δ.Α.: ΡΠΧ046ΜΤΛΒ-Ρ13),που αφορά σε διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ