Προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις από την EU Business Register

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις από την “EUBusinessRegister”»      

          Κατόπιν πρόσφατης επικοινωνίας με το Γραφείο μας ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πέσει θύματα της εταιρείας “EUBusinessRegister”, θα θέλαμε να επανέλθουμε υπομνηστικά στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και να επιστήσουμε την προσοχή στην ηλεκτρονική δράση της εν θέματι εταιρείας. Η εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο της http://www.eubusinessregister.org/about.php παρουσιάζεται να διαθέτει ταχυδρομική θυρίδα στην Ολλανδία (Ουτρέχτη), αναφέρεται όμως ότι συστάθηκε και λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου της νήσου Νέβις (Nevis) στις Δυτικές Ινδίες.

Ενημερώνουμε επίσης ότι το Γραφείο μας ήλθε εκ νέου σε επαφή με το Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναφορικά με την εν λόγω εταιρεία. Το Επιμελητήριο επιβεβαίωσε, κατά πρώτον, ότι η EUBusinessRegisterδεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του και, κατά δεύτερον, ότι σύμφωνα με τον  ολλανδικό νόμο απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σχήμα να παρουσιάζεται και να δρα ως εταιρεία εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή του στο Επιμελητήριο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, θα παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας, προκειμένου να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικά στην περίπτωση κατά την οποία λάβουν από την EUBusinessRegister ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο τους προτείνει την υποτιθέμενη δωρεάν εγγραφή τους σε ένα ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων.