Προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας & καίριο πλήγμα στην εικόνα της Ελλάδας διεθνώς προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις επαγγελματιών και εργαζομένων

ΣΕΒΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 21.07.11

Προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας & καίριο πλήγμα στην εικόνα της Ελλάδας διεθνώς προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις επαγγελματιών και εργαζομένων

Σε μία περίοδο που η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό πλήττεται από συνεχή αρνητικά δημοσιεύματα, αναφορικά με την μακροοικονομική της κατάσταση, την πολιτική της σταθερότητα και τη συνεχή αναστάτωση σε κοινωνικό επίπεδο, ακραίες μορφές διαμαρτυρίας όπως αυτές τις οποίες όλοι μας παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά των επαγγελματιών ιδιοκτητών ταξί, υποβαθμίζουν περαιτέρω την εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό και κλονίζουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ακυρώνουν την όποια προσπάθεια γίνεται τους τελευταίους μήνες από τις ελληνικές υγιείς επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα, για αναστροφή του αρνητικού αυτού κλίματος.

Σήμερα, η χώρα μας πάσχει από αρνητική αναγνωρισιμότητα, γεγονός που έχει ήδη στοιχίσει τα μέγιστα στους Έλληνες επιχειρηματίες, που καταβάλλουν, επ' ωφελεία του συνόλου του κοινωνικού ιστού, τεράστια προσπάθεια, απέναντι σε σημαντικό πλήθος αντικινήτρων να στραφούν προς τις διεθνείς αγορές, καθώς η αγορά στην Ελλάδα βαθμιαία συρρικνώνεται.

Σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, με την χώρα μας να βρίσκεται στην κρισιμότερη φάση των τελευταίων πενήντα ετών, τουρισμός και εξαγωγές αποτελούν τις μόνες μορφές ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Αντί λοιπόν όλοι μας να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, υποβαθμίζουμε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς, δίνοντας μόνοι μας τη χαριστική βολή και προκαλώντας με μαθηματική ακρίβεια το κλείσιμο επιχειρήσεων και περαιτέρω μείωση της απασχόλησης. Καθημερινά ένα μεγάλο πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και προσπαθεί να προσελκύσει πελάτες, ακόμα και στις πιο απαιτητικές αγορές, προσβλέποντας στην αποδοχή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, είτε εντός της χώρας είτε έξω από αυτή.

Σεβόμαστε το δικαίωμα εργαζομένων και επαγγελματιών για διαμαρτυρία και διεκδίκηση δικαιωμάτων, είμαστε όμως αντίθετοι με κάθε μορφής διεκδίκηση που γίνεται εις βάρος άλλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και επαγγελματίες των κλάδων που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον τουρισμό να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης και να επιδιώξουν με άλλο τρόπο την εξεύρεση λύσης στα θέματα που τους απασχολούν. Καλούμε επίσης την Κυβέρνηση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αποφυγή νέων προβλημάτων, καθώς αν συνεχιστούν αυτές οι ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες, όχι μόνο για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.