Προγραμματισμένες Διεθνείς Εκθέσεις στην Σλοβενία το 2024

Η Β1 Διεύθυνση του Σχεδιασμού Εξωστρέφειας κι Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αποστέλλει κατάλογο με Διεθνείς Εκθέσεις, Συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στην Σλοβενία κατά το τρέχον έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ