Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων “Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας”. Διαβάστε ολόκληρη την Προκήρυξη ΕΔΩ.