Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για υλοποίηση έργων αποκατάστασης και πρόληψης περαιτέρω φθορών στο Κάστρο Αργυροκάστρου

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για υλοποίηση έργων αποκατάστασης και πρόληψης περαιτέρω φθορών στο Κάστρο Αργυροκάστρου

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: