Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ