Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Πουλερικών, Εμφιαλωμένου Νερού και Τυριού Φέτα

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Πουλερικών, Εμφιαλωμένου Νερού και Τυριού Φέτα.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: