Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών στην Βουλγαρία

Τα μέλη που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό.

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Σόφια παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο…

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria 
Tel: (+3592) 9447959, 9447790 Fax: (+3592) 9505375
E-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web: http://agora.mfa.gr/bg60

 

Σχετικά Αρχεία: