Προμήθεια «Ακτινολογικών Φιλμ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φιλμ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ