Προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού – υπόδησης – εξάρτυσης με σκοπό την κάλυψη αναγκών σπουδαστών-τριών, των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού – υπόδησης – εξάρτυσης με σκοπό την κάλυψη αναγκών σπουδαστών-τριών, των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ