Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » Γ.Ν.Ζ. για ένα έτος

Το Οικονομικό Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ