Προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-8.

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-8. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ