Προμήθεια Ανταλλακτικών Τροχοφόρων Οχημάτων OSHKOSH M911 της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών Τροχοφόρων Οχημάτων OSHKOSH M911». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ