Ημέρα: 20 Ιουνίου 2024

Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας

Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ρουμανία

Υπουργείο Τουρισμού: Ευρ. Επιτροπή – Διαδικτυακό σεμινάριο «Τουριστικές Στρατηγικές Προς την Ανθεκτικότητα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Together