Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων» του Γ.Ν.Η

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ