Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Τest Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Τest Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ