Προμήθεια Ανυψωτικών Μηχανημάτων Πεζού Χειριστή (Περονοφόρου – Παλετοφόρου) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Ανυψωτικών Μηχανημάτων Πεζού Χειριστή (Περονοφόρου – Παλετοφόρου)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ