Προμήθεια “Γραφικής Ύλης – Ειδών Γραφείου & Φακέλων” για τις ανάγκες της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης δημοσιεύει διακήρυξη για την προμήθεια “Γραφικής Ύλης – Ειδών Γραφείου & Φακέλων” για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ