Προμήθεια Δύο Οθονών Αιμοδυναμικών Παραμέτρων και Πρόβλεψης Υπότασης και Μίας Φορητής Συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Δύο
(2) Οθονών Αιμοδυναμικών Παραμέτρων και Πρόβλεψης Υπότασης και Μίας (1) Φορητής Συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ