Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας για δύο (2) έτη. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ