Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90 και ΑΗ-64 της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90 και ΑΗ-64». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ