Προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ