Προμήθεια Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών – Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια
Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών – Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ