Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε διαμέρισμα επί της οδού Πηνειού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) του Υπουργείου Υγείας δηλώνει πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε διαμέρισμα επί της οδού Πηνειού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ