Προμήθεια Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ