Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων, για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Πολυκάστρου (ΣΠΠ) και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας

Το Τμήμα Προμηθειών, του 4ου Επιτελικού Γραφείου της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (σφολιάτες, πίτσες, κηπευτικά, αλιεύματα, γεώμηλα, παρασκευάσματα λαχανικών και κρεάτων), για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Πολυκάστρου (ΣΠΠ) και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ