Ημέρα: 7 Ιουνίου 2024

Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων, για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Πολυκάστρου (ΣΠΠ) και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας

Το Τμήμα Προμηθειών, του 4ου Επιτελικού Γραφείου της Μεραρχίας Υποστήριξης

Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων και των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεωντης XII Μ/Κ ΜΠ

Το 4ο Γραφείο/2 της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» θα

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2024), για την Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας   Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2024), για την Προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ »