Προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, του Νομού Ημαθίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας για δύο έτη. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ