Προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μον. Βέροιας και δομών αυτής)

Το Γραφείο Προμηθειών, του Οικονομικού Τμήματος, του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, για την Ανάθεση Προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV 09100000-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μον. Βέροιας και δομών αυτής (ΔΙΕΚ, ΚΕΦΙΑΠ) & Νάουσας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ