Προμήθεια Λοιπού Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Εγχειριτική Τεχνική) για το 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Το Τμήμα Προμηθειών. του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Λοιπού Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Εγχειριτική Τεχνική). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ