Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων και των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεωντης XII Μ/Κ ΜΠ

Το 4ο Γραφείο/2 της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» θα προβεί στην προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων και των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ Αλεξανδρούπολης – ΛΑΦ Φερών – ΛΑΦ Τυχερού – ΚΑΑΥ Μάκρης) της XII Μ/Κ ΜΠ, μη συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ