Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας & των εξυπηρετούμενων από αυτό σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας (ΣΠ Λάρισας) και των εξυπηρετούμενων από αυτό σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ