Ημέρα: 28 Μαρτίου 2024

Δημόσια διαβούλευση με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εξερχόμενες επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες (Outbound Investment)

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας & των εξυπηρετούμενων από αυτό σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί