Προμήθεια Συστήματος Μονάδας Έγχυσης Πλαστικού 691 ΒΕΒ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Συστήματος Μονάδας Έγχυσης Πλαστικού 691 ΒΕΒ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ